Dr.Dt. Gizem ÇELEBİOĞLU GENÇ

CV/ÖZGEÇMİŞ

I- Bireysel Bilgiler

Adı : BEDRİYE GİZEM

Soyadı : ÇELEBİOĞLU GENÇ

II- EĞİTİMİ

2007- 2011 : Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, ANKARA

2002-2007 : Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, ANKARA

1996-2002 : 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, K.K.T.C.

1991-1996 : 23 Nisan İlköğretim Okulu, K.K.T.C.

Yabancı Dil

İngilizce, Almanca

Rotasyonlar

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

15.12.2008 – 15.03.2009

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

05.10.2009 – 05.04.2010

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı

02.05.2011 – 02.08.2011

III- ÜNVANLARI

2007 : Diş Hekimi

2011 : Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı

IV- MESLEKİ DENEYİMİ

2007- 2011 : Anakara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Doktora öğrencisi

2012 – : Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ağız Diş Çene Cerrahisi Uzmanı olarak çalışmaktadır.

V- ÜYE OLDUĞU BİLİMSEL KURULUŞLAR

 • Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği (TAOMS)
 • Ağız ve Çene Yüz Cerrahisi Birliği Derneği (ACBID)
 • ITI member
 • AO CMF

VI- BİLİMSEL İLGİ ALANLARI

TÜRKOGLU, K., ORHAN, K., CELEBİOGLU, G.
TÜRKOGLU, K., ORHAN, K., CELEBİOGLU, G. Oral findings of Kartagener’s Sendrome: A Case Report. 2. International Oral and Maxillofacial Surgery Congress 16-20 Mayıs 2008 Antalya / TÜRKİYE.
ÇELEBİOĞLU, G., TÜRKOĞLU, K., TUNCER,
N. Çenelerde Nadiren Multipl Olarak İzlenen Radiküler ve Rezidüel Kistler: 3 Olgu Sunumu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 15. Uluslararası Kongresi (TAOMS), 29 Ekim – 2 Kasım 2008, Antalya / TÜRKİYE.
ÖZGÜL, Ö., KARTAL, Y., KOÇYIĞIT, İ.D., COŞKUNSES, F.M., KIŞNIŞCI, R.Ş., KARADENIZ, S., ÇELEBIOĞLU, G.
Neurofibroma In Oral Mucosa: Case Report. 19.International Conference of Oral and Maxillofacial Surgery 24-27 Mayıs 2009 Shangai / ÇİN HALK CUMHURİYETİ.
ÖZGÜL, Ö., ÇELEBIOĞLU, G., KARADENIZ, S., KARTAL, Y., COŞKUNSES, F.M., DADAKOĞLU, S., DOĞAN Ö.
Maksiller Sinüs İçerisinde Kalsifiye Kistik Odontojenik Tümör: Olgu Sunumu. Türk Oral Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16. Uluslararası Cerrahi Kongresi, 3-8 Kasım 2009 Ürgüp / TÜRKİYE.
ÇELEBIOĞLU, G., KARADENIZ, S., ÖZGÜL, Ö., OR, S.
Gömülü Üçüncü Molar Dişin Yer Değiştirmesi: Olgu Sunumu. Türk Oral Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16. Uluslararası Cerrahi Kongresi 3-8 Kasım 2009 Ürgüp / TÜRKİYE.
ÜÇTAŞLI, S., TÜRKOĞLU, K., ÇELEBIOĞLU, B.G., DIDINEN,
T. Tamamen dişsiz alt çene vakalarında standart tedavi şekli ne olmalıdır? 17. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, (Expodental 2010) 24-26 Haziran 2010 Bursa / TÜRKİYE.
ÜÇTAŞLI, S., TÜRKOĞLU, K., ÇELEBIOĞLU, B.G.
Treatment options for edentulous elderly patients. 15th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS), 22-25 Nisan 2010 Selanik / YUNANİSTAN.
MURAT, S., TÜRKOĞLU, K., ÇELEBİOĞLU, G., ÜÇTAŞLI, S.
Patient satisfaction with mandibular implant supported overdentures.1st Hong Kong International Dental Expo and Symposium 18-20 Haziran 2010, HONG KONG.
TÜRKOĞLU, K., ÇELEBİOĞLU, G.., KARADENİZ, S.
Stafne Bone Cavity: A Retrospective Study of 3 Cases. 4. AÇBİD International Oral and Maxillofacial Surgery Society Congress 26-30 Mayıs 2010 Antalya / TÜRKİYE.
KARADENİZ, S., TÜRKOĞLU, K., ÇELEBİOĞLU,
DEMIR, P. Autotransplantation of an impacted canine replacing a deciduous canine: A case report. 4. AÇBİD International Oral and Maxillofacial Surgery Society Congress 26-30 Mayıs 2010 Antalya / TÜRKİYE.
TÜRKOĞLU, K., ÇELEBIOĞLU, B.G., KARADENIZ, S.N. Fibroma:
A Case Report. The 1st scientific congress of Hellenic, Israeli and Turkish Associations of oral and maxillofacial surgeons (HITAOMS) in conjuction with the 17th Scientific congress of turkish association of oral and maksillofacial surgeons (TAOMS). 14 -17 Ekim 2010 İstanbul / TÜRKİYE.
TÜRKOĞLU, K., ÇELEBIOĞLU, B.G., KARADENIZ, S.N.
Descending Necrotizing Mediastinitis caused by an Infected Dentigerous Cyst. The 1st scientific congress of Hellenic, Israeli and Turkish Associations of oral and maxillofacial surgeons (HITAOMS) in conjuction with the 17th Scientific congress of turkish association of oral and maksillofacial surgeons (TAOMS). 14 -17 Ekim 2010 İstanbul / TÜRKİYE.
TÜRKOĞLU, K., ÇELEBIOĞLU, B.G., KARADENIZ, S.N., KESTANE, R., OZTURK, A.
Periferal Ossifying Fibroma: Two Case Reports. The 1st scientific congress of Hellenic, Israeli and Turkish Associations of oral and maxillofacial surgeons (HITAOMS) in conjuction with the 17th Scientific congress of turkish association of oral and maksillofacial surgeons (TAOMS), 14 -17 Ekim 2010, İstanbul / TÜRKİYE.
CELEBIOGLU, B.G, KARADENIZ, S.N., UCTASLI, S., TURKOGLU, K.
Cost-analysis of mandibuler implant retained overdentures opposed to complete dentures. 16th Congress of the Balkan Stomatological Society(BASS), 28 Nisan- 1 Mayıs 2011, Bükreş / ROMANYA.
UCTASLI, S., CELEBIOGLU, B.G., TURKOGLU, K., KARADENIZ, S.N.
Selection of attachment type for implant supported mandibular overdentures. 16th Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS), 28 Nisan- 1Mayıs, 2011, Bükreş / ROMANYA.
TURKOGLU, K., SENTÜRK, M.F., CELEBIOGLU, B.G., KARADENIZ, S.N., KESTANE, R.
Progressive Systemic Sclerosis: A Case Report. 2nd Balkan Association of Maxillofacial Surgery (BAMFS) congress, 5th Oral and Maxillofacial Surgery Society (ACBID) in conjunction with Pan Arab Society of oral and maxillofacial surgeryand in conjuction with 7th International Congress of Iranian oral and maxillofacial surgery. 25-29 Mayıs, 2011 Belek, Antalya / TÜRKİYE.
CELEBIOGLU, B.G., OZGUL, O., KARADENIZ, S.N., TURKOGLU, K., KISNISCI, S.R. Chiari Malformation With Keratocystic Odontogenic Tumour:
A Case Report. 2nd Balkan Association of Maxillofacial Surgery (BAMFS) congress, 5th Oral and Maxillofacial Surgery Society (ACBID) in conjunction with Pan Arab Society of oral and maxillofacial surgery and in conjuction with 7th International Congress of Iranian oral and maxillofacial surgery. 25-29 Mayıs, 2011 Belek, Antalya / TÜRKİYE.
KARADENIZ, S.N., KESTANE, R., CELEBIOGLU, B.G., TURKOGLU, K., GURSEL, A.
Pleomorphic Adenoma Of The Palate: A Case Report. 2nd Balkan Association of Maxillofacial Surgery (BAMFS) congress, 5th Oral and Maxillofacial Surgery Society (ACBID) in conjunction with Pan Arab Society of oral and maxillofacial surgery and in conjuction with 7th International Congress of Iranian oral and maxillofacial surgery. 25-29 Mayıs, 2011 Belek, Antalya / TÜRKİYE.

Ulusal Dergilerdeki Yayınlar

TÜRKOĞLU K., TUNCER N., ÇELEBİOĞLU B.G.
İnflamatuar Papiller Hiperplazi Olgusunun Kryocerrahi Yöntemi ile Tedavisi: Olgu Raporu. Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Cilt: 12 Sayı: 2 s: 135-38, 2009.
TÜRKOĞLU, K., TUNCER, N., ÇELEBİOĞLU, B.G., KARADENİZ, S.N.
İleri Derece Rezorbe Mandibulada Augmentasyon, Denatl İmplant Uygulaması ve Sonrasında Oluşan Mandibula Fraktürü: Olgu Raporu. Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt: 10 sayı: 2, s: 21-24, 2009.
TÜRKOĞLU, K., ÇELEBİOĞLU, B.G., KARADENİZ, S.N., KESTANE, R., ÖZTÜRK, A.
“Periferal Ossifying Fibroma: İki Olgu Sunumu”. Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi (baskıda).
ÇELEBİOĞLU, B.G, ÖZGÜL, Ö., TÜRKOĞLU, K., KARADENİZ, S.N., OR, S.
Gömülü Üçüncü Molar Dişin Yer Değiştirmesi: Olgu Sunumu. ADO Klinik Bilimler Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 4, 2011 s: 25-35 (baskıda).
TÜRKOĞLU, K., ÇELEBİOĞLU, B.G., KARADENİZ,
S.N. Stafne Kemik Kavitesi: 3 Olgu Sunumu. Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Dergisi, (baskıda).
ÇELEBİOĞLU, B.G., TÜRKOĞLU, K., ÜÇTAŞLI,
S. İki implant destekli mandibuler overdenture uygulamalarının 5 yıllık klinik ve radyografik değerlendirilmeleri. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 28 Sayı: 3, 2011 s:151-158.
 

Uluslararası dergilerdeki yayınlar

1- ÖZGÜL, Ö., KARTAL, Y., KOÇYIĞIT, İ.D., COŞKUNSES, F.M., KIŞNIŞCI, R.Ş., KARADENIZ, S., CELEBIOGLU, G. Int. J.Oral and Maxillofacial Surg. 38(5) p.553, May 2009.

VII- BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ

Katıldığı Bilimsel Sempozyum ve Kongreler

 • International Zimmer Implantology Days 19-21 Ekim 2007, Ankara / TÜRKİYE.
 • AÇBİD 2. Uluslararası Kongresi 16-20 Mayıs 2008, Antalya / TÜRKİYE.
 • “Intraoral Distraction Osteogenesis A to Z” cerrahi klinik kursu, 16-20 Mayıs 2008, Antalya / TÜRKİYE.
 • “ Management of Medically Compromised Patients” cerrahi klinik kursu, 16-20 Mayıs 2008, Antalya / TÜRKİYE.
 • “ Current guidelines to conduct research projects with emerging trends and how to get it publised” cerrahi klinik kursu, 16-20 Mayıs 2008, Antalya / TÜRKİYE.
 • “Botox and injectible soft tissue fillers for facial rejuvenation” cerrahi klinik kursu, 16-20 Mayıs 2008, Antalya / TÜRKİYE.
 • TC. Sağlık Bakanlığı, İstanbul İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi ve Ağız ve Çene –Yüz Cerrahisi Birliği Derneği 2. Bilimsel Toplantısı ve Maksillofasiyal Cerrahi Kursu, 9-10 Ağustos 2008, Okmeydanı-İstanbul / TÜRKİYE.
 • “Principles in Craniomaxillofacial fracture management” AO CMF Course, 7-9 Şubat 2009, İstanbul / TÜRKİYE.
 • Klinik Araştırmacı Eğitim Programı, 15 Aralık 2009, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara / TÜRKİYE.
 • International Conference of Oral and Maxillofacial Surgery 24-27 Mayıs 2009 Shangai / ÇİN HALK CUMHURİYETİ.
 • Türk Oral Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16. Uluslararası Kongresi 3-8 Kasım 2009 Ürgüp, Nevşehir / TÜRKİYE .
 • Dental Volümetrik Kompüterize Tomografi’nin 1. Aşama Eğitimi, 15 Ocak 2009, Ankara / TÜRKİYE.
 • Astra-Tech 2nd Scientific Symposium 4D Aspect of Implantology, 4-5 Aralık 2009, Ankara / TÜRKİYE.
 • The 1st scientific congress of Hellenic, Israeli and Turkish Associations of oral and maxillofacial surgeons (HITAOMS) in conjuction with the 17th Scientific congress of turkish association of oral and maksillofacial surgeons (TAOMS), 14-17 Ekim 2010, İstanbul / TÜRKİYE.
 • 4. ACBID International Oral and Maxillofacial Surgery Society Congress, 26-30 Mayıs 2010, Antalya / TÜRKİYE.
 • Surgical and Prosthetic Principles Course, Bicon Dental Implants, 24 Ekim 2010, Ankara / TÜRKİYE.
 • CRP eğitim kursu, 27 Nisan 2010, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ankara / TÜRKİYE.
 • Accuracy in Implant Dentistry and Challenging of Conservative Approach, ITI Congress, 21-22 Mayıs 2011, İstanbul / TÜRKİYE.
 • 2nd Balkan Association of Maxillofacial Surgery (BAMFS) congress, 5th Oral and Maxillofacial Surgery Society (ACBID) in conjunction with Pan Arab Society of oral and maxillofacial surgery and in conjuction with 7th International Congress of Iranian oral and maxillofacial surgery. 25-29 Mayıs, 2011 Belek, Antalya / TÜRKİYE.
 • 6th Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS), 28 Nisan- 1Mayıs, 2011, Bükreş / ROMANYA.
 • S.O.R.G. Live Surgery Course on Preprosthetic Reconstructive Surgery, 13-14 Ocak 2011, İstanbul / TÜRKİYE.
 • ITI Ankara Eğitim Toplantısı, 19 Ekim 2011, Ankara / TÜRKİYE.

VIII- DİĞER BİLGİLER

Katıldığı Kurs ve Eğitim Toplantıları

 • “Intraoral Distraction Osteogenesis A to Z” cerrahi klinik kursu, 16-20 Mayıs 2008, Antalya / TÜRKİYE.
 • “ Management of Medically Compromised Patients” cerrahi klinik kursu, 16-20 Mayıs 2008, Antalya / TÜRKİYE.
 • “ Current guidelines to conduct research projects with emerging trends and how to get it publised” cerrahi klinik kursu, 16-20 Mayıs 2008, Antalya / TÜRKİYE.
 • “Botox and injectible soft tissue fillers for facial rejuvenation” cerrahi klinik kursu, 16-20 Mayıs 2008, Antalya / TÜRKİYE.
 • TC. Sağlık Bakanlığı, İstanbul İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi ve Ağız ve Çene–Yüz Cerrahisi Birliği Derneği 2. Bilimsel Toplantısı ve Maksillofasiyal Cerrahi Kursu, 9-10 Ağustos 2008, Okmeydanı-İstanbul / TÜRKİYE.
 • “Principles in Craniomaxillofacial fracture management” AO CMF Course, 7-9 Şubat 2009, İstanbul / TÜRKİYE.
 • Klinik Araştırmacı Eğitim Programı, 15 Aralık 2009, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara / TÜRKİYE.
 • Dental Volümetrik Kompüterize Tomografi’nin 1. Aşama Eğitimi, 15 Ocak 2009, Ankara / TÜRKİYE.
 • CRP eğitim kursu, 27 Nisan 2010, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ankara / TÜRKİYE.
 • Surgical and Prosthetic Principles Course, Bicon Dental Implants, 24 Ekim 2010, Ankara / TÜRKİYE.
 • S.O.R.G. Live Surgery Course on Preprosthetic Reconstructive Surgery, 13-14 Ocak 2011, İstanbul / TÜRKİYE.
 • ITI Ankara Eğitim Toplantısı, 19 Ekim 2011, Ankara / TÜRKİYE.