Dişler fiziksel olarak yüz estetiğinin ayrılmaz ve bütünlüğünü sağlayan bir parçasıdır. Çeşitli nedenlerle kaybedilen dişler, psikolojik ve sosyal çevre bakımından rahatsızlıklara neden olurlar. Bu etkenlerin dışında beslenme, sindirim sorunları ve konuşma bozukluklarına da yol açtığı gözlenmektedir. Diş eksiklikleri, doğal dişlere bağlı köprü protezleri veya çıkarılıp takılan hareketli protezler gibi klasik yöntemler ile tamamlandığı gibi implant destekli protezlerle de yapılabilir.
İmplant ,kaybolan dişlerin yerine onların fonksiyon ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen titanyum esaslı materyallerdir ve diş kökü görevi görürler.

Tek veya Daha Fazla Diş Eksiklikleri

Tek veya daha fazla olan diş eksikliklerinin tedavisinde önceden sadece köprü adı verilen protetik uygulamalar vardı. Bu uygulamalarda eksik dişin iki yanında bulunan sağlam dişlerin küçültülmesi gerekmekteydi. Oysa implant tedavisi ile artık sağlam dişlere zarar vermeksizin eksik diş boşluklarının doldurulması mümkün.

Tam Dişsizlikler

İmplant destekli protezler; ağızda hiç diş kalmamışsa dahi, total protezlerin neden olduğu bulantı refleksi ve protezin tutuculuğunun yeterli olmaması nedeniyle ağızda hareket etmesi gibi olumsuzlukları ortadan kaldırmaktadır. Böylece yemek yeme sırasında ve günlük yaşantısında kişiye ihtiyacı olan konforu sağlamaktadır.

İmplant Aşamaları Nelerdir?

Muayene ve Planlama

İmplant büyüme gelişimini tamamlamış, ileri derecede sağlık problemi olmayan herkese uygulanabilen bir tedavi yöntemidir.
İmplantlar titanyumdan yapıldıkları ve doğal diş kökü yerine konumlandırıldıkları için doku uyumludurlar ve herhangi bir alerjik veya toksik rahatsızlığa neden olmazlar.

Muayene aşamasında detaylı bir ağız içi muayenesi ile diş etleri, alt çene ve üst çenenin ilişkileri ile dişler arasındaki ilişki incelenir. Hastadan mutlaka panaromik çene filmi istenmelidir. Bu maliyeti en düşük ve tüm çeneyi görebildiğimiz 2 boyutlu bir filmdir. Komplike vakalarda kemik yapıyı daha detaylı görmek istediğimizde üç boyutlu tomografi istenilerek, çenenin birebir ölçü modeli belirlenmiş olur.

İmplantların Yerleştirilmesi

Doğru planlama süreci, en sağlıklı tedavinin başlangıç noktasıdır. İmplantlar diğer diş tedavileri gibi lokal anestezi altında uygulanmaktadır. Fakat çene kemiğinin yeterli olmadığı ve greft dediğimiz doku ilavesinin gerekli olduğu bazı vakalarda, uzun operasyonlarda veya aşırı stresli hastalarda genel anestezi veya sedasyon altında konforlu bir şekilde operasyon yapılabilmektedir.

Protezlerin Yapılması

Operasyon sonunda osseointegrasyon denilen implantın kemik yüzeyine bağlanması beklenmelidir.Bu süreç kemik yapısına göre farklılık gösterebilir. Ortalama süreler greft materyali uygulanmamışsa alt çenede 3 ay ve üst çene de 4 aydır. Süreç tamamlandıktan sonra üst yapı oluşturulur. Operasyondan sonra protezler yapılıncaya kadar estetik ve fonksiyonun devamı için geçici protezler yapılır.